AllForest AbOy AllForest AbOy
Metsänhoitoyritys Skogsvårdsföretag

 • Moottorisahahakkuu
 • Energiapuunhakkuu
 • Harvennus
 • Ylispuuhakkuut ja siemenpuut
 • Erikoispuutavaralajit ja ylijäreät rungot

 • Huggning med motorsåg
 • Huggning av energived
 • Gallring
 • Huggning av överstandare och fröträd
 • Huggning av specialsortiment och övergrova stammar

 • Metsänraivaus/
   Skogsröjning

  Metsänistutus/
   Skogsplantering

  Moottorisahahakkuu/
   Huggning med motorsåg

  Pihapuunkaadot/
   Gårdsträdsfällning

  Korjuupalvelut, kuljetus ja haketus/
   drivningstjänst, transport och flisning

  Ota yhteyttä / Kontakta oss:


  Allforest Ab Oy
  Papinniitty 3 C 21
  FIN-07700 KOSKENKYLÄN SAHA

  ©2008 AllForest AbOy. All rights reserved